Data wpisu

Kto odpowiada za wiaty przystankowe?

Wiaty przystankowe to ważny element przy przystankach komunikacyjnych. Służy on przede wszystkim pasażerom komunikacji miejskiej. Jednak od wielu lat toczy się spór o to, kto za nie odpowiada. Zarówno dotyczy to sprzątania, jak i remontu wiat przystankowych. Sprawdź, kto tak naprawdę odpowiada za jakość i czystość wiat tzw. przystankowych.

 

Spis treści

Gdzie znajdują się wiaty przystankowe?

Do czego służą wiaty przystankowe?

Zalety wiat przystankowych

Jak postawić wiaty przystankowe?

Remont już istniejących wiat przystankowych

Kto zajmuje się remontem wiat?

Kto odpowiada za wiaty?

Wiaty przystankowe przy drogach publicznych

Sprzątanie przystanków

Usuwanie zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych

Podsumowanie – wiaty przystankowe

 

Gdzie znajdują się wiaty przystankowe?

Jak sama nazwa wskazuje, wiaty przystankowe znajdują się przy przystankach komunikacji miejskiej. To ważny element w transporcie drogowym i miejskim. Dzięki nim oczekując na autobus lub tramwaj podróżni mogą się schronić i odpocząć.

Jednak obecność tych konstrukcji od wielu lat powoduje wiele zamieszania. Nie od dziś trwa spór spór o to, kto odpowiada za konstrukcje znajdujące się w pasie drogowym dróg publicznych w gminach wiejskich lub i miejskich.

 

Do czego służą wiaty przystankowe?

Obecność wiaty przystankowej służy przede wszystkim podróżującym. Korzystają z nich zarówno osoby, które poruszają się zbiorową komunikacją miejską, jak i Ci, którzy wsiadają do samochodów prywatnych przewoźników. Choć w publicznym transporcie zbiorowym znajduje się wiele osób i pojazdów, a ich finansowanie odbywa się najczęściej z ręki prezydenta miasta lub wójta gminy, to warto zastanowić się nad tym, kto tak naprawdę odpowiada za wiaty przystankowe, które wykorzystywane są do lokalnego transportu zbiorowego.

Zarówno prezydent miasta, jak i wójt gminy zobowiązani są do zadbania nie tylko o jakość i dostępność danej linii komunikacyjnej, ale także zobowiązani są do stawiania budynków służących pasażerom między innymi do oczekiwania na przyjazd pojazdu komunikacji zbiorowej.

Jednym z zadań wiat jest także umożliwienie bezpiecznego procesu wysiadania pasażerów. Przystanek komunikacyjny to element miejskiej infrastruktury dostępnej ogółowi mieszkańców. Dzięki nim możliwe jest zachowanie wysokiej jakości obsługi podróżnych na terenie gminy lub miasta.

 

Zalety wiat przystankowych

Zastanawiasz się, czy obecność wiaty przystankowej jest niezbędna? Czy da się podróżować bez niej? Oczywiście, że tak, jednak warto zastanowić się, czy bez wiat przystankowych będzie to równie wygodne? W pierwszej kolejności warto odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego tak naprawdę służy obecność wiaty przy przystanku komunikacyjnym.

Podróżowanie drogami krajowymi, publicznymi czy gminnymi może sprawiać, ze podróżni są wystawieni na działanie spalin lub innych zanieczyszczeń. Charakter drogi nie jako mówi o tym, z jaką ilością zanieczyszczeń mamy do czynienia. Skutki zdarzenia takiego mogą być znaczące dla zdrowia w długofalowych konsekwencjach.

Wiaty przystankowe to część pasa drogowego, miejsce przeznaczone do odpoczynku i oczekiwania jedynie dla podróżnych. Musisz pamiętać także, że oczekiwanie w miejscu przeznaczonym do tego na pojazd komunikacji miejskiej to gwarancja bezpieczeństwa i ochrony. Niezależnie od tego, czy drogi krajowe czy powiatowe są w centrum naszego zainteresowania – wiaty przy przystanku komunikacyjnym powinny być użyteczne i funkcjonalne.

 

Jak postawić wiaty przystankowe?

Aby wiata przystankowa pełniła swoją funkcję musi być ona przede wszystkim solidna i wytrzymała. To budowla, która jest narażona na działanie wstrząsów i drgań, dlatego jej konstrukcja powinna wyróżniać się najwyższą jakością i solidnością. Z jakich materiałów warto skorzystać? Przede wszystkim warto upewnić się, że firma, z której usług korzystasz posiada nie tylko doświadczenie w branży, ale i wymagane referencje.

  • gabloty reklamowe,
  • gabloty informacyjne lub ogłoszeniowe,
  • ramki na rozkład jazdy komunikacji miejskiej,
  • ławki (z drewna, kompozytu lub stali nierdzewnej),
  • krzesełka z laminatu,
  • kosze na śmieci (opcjonalnie – wolnostojące lub mocowane do słupka),
  • napisy z nazwą przystanku.

Zastanawiasz się jednak kto odpowiada za wyposażenie wiat i zakup urządzeń zabezpieczających ruch i urządzeń służących do obsługi podróżnych? Od kilku lat obowiązek ten spoczywa na samorządzie gminnym. Co oznacza, że odpowiada za to prezydent miasta, burmistrz lub wójt właściwej gminy.

 

Remont istniejących wiat przystankowych

Co w przypadku, gdy wiata przystankowa wymaga remontu? Zastanawiasz się, kto wtedy bierze za to odpowiedzialność? Warto pamiętać, że to właśnie na organach sprawujących władzę w mieście spoczywa obowiązek zadbania o jakość i wykończenie przystanków przy drogach publicznych. Obowiązek utrzymywania wiat i utrzymanie porządku, a nie tylko obowiązek budowy, leży po stronie gmin. Budynki i tego rodzaju konstrukcje są na co dzień użytkowane przez rzeszę ludzi, dlatego (zwłaszcza w dużych miastach) tak ważne jest, aby były one w nienagannej kondycji. W przeciwnym razie może dojść do nieprzyjemnego zdarzenia lub nawet wypadku.

Jeśli wiaty przystankowe uległy zniszczeniom na skutek niepokojących zdarzeń, działanie zmiennych i szkodliwych warunków atmosferycznych lub po prostu zestarzały się z czasem, to konieczne będzie ich wymienienie lub odnowienie. Jednym z zadań własnych gminy jest nie tylko utrzymanie nawierzchni ( czyli drogi) w dobrej kondycji, ale zadbanie także o konstrukcje wykorzystywane w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Kto zajmuje się remontem wiat przystankowych?

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła od 2017 roku na gminę obowiązek decydowania o lokalizacji przystanków komunikacyjnych. To właśnie gmina lub właściwy dla regionu organ władzy ustawodawczej określa przede wszystkim, gdzie tego rodzaju konstrukcje powinny się znajdować. Również z tego wynika, kto odpowiada za budowę tego typu budynków i ich remonty.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenach gminnych jasno określa, że to zarządca drogi jest odpowiedzialny przede wszystkim za nawierzchnię drogi, obecność urządzeń zabezpieczających ruch oraz kondycję przydrożnych przystanków komunikacyjnych.

Oczywiście gmina lub prezydent miasta mogą wynająć firmy zewnętrzne, które zajmą się remontem konstrukcji. Musisz jednak zdać sobie sprawę, że także ten obowiązek jasno spoczywa na właściwych organach rządzących.

 

Kto odpowiada za wiaty?

Zastanawiasz się, kto tak naprawdę odpowiada za wiaty przystankowe? Kogo powinniśmy obarczać winą za wszelkie niedociągnięcia i wady tych konstrukcji. Musisz wiedzieć, że ustawa z 1985 r o drogach publicznych jasno określa organy odpowiedzialne za utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich oraz porządku i czystości i zieleni przydrożnej. Z ustawy wynika, że zarządca drogi musi udostępnić pobocze pod budowę wiaty.

Możesz teraz jednak zapytać – kim tak naprawdę jest zarządca drogi? Wszystko zależy od tego, o którą drogę Ci chodzi. Jednak na szczęście z pomocą przychodzi ustawa o drogach publicznych;. Dzięki niej możemy się dowiedzieć, że zarządcą dróg krajowych jest przede wszystkim Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku dróg wojewódzkich mówimy o zarządzie województwa. W przypadku powiatowych – zarządzie powiatu. Z kolei w przypadku gminnych – wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta.

 

Wiaty przystankowe przy drogach publicznych

Zarówno przy drogach krajowych, gminnych, jak i drogach publicznych należy postawić wiaty przystankowe. Dlaczego? Ponieważ to one przede wszystkim chronią mieszkańców rejonu i podróżujących przed wieloma przykrymi sytuacjami. Dzięki obecności odpowiednich urządzeń związanych z drogą i bezpieczeństwem ruchu możliwe jest zmniejszenie ryzyka zaistnienia wypadku drogowego lub innego zdarzenia niepokojącego w skutkach.

Zalet wiat przystankowych jest wiele. Przede wszystkim wpływają one także na komfort podróżujących. Co to oznacza? Że dzięki nim możliwe jest uchronienie podróżujących przed opadami deszczu, śniegu lub gradu. W niektórych przypadkach wiaty są także zabezpieczeniem przed mroźnymi podmuchami wiatru i niską temperaturą.

Musisz wiedzieć, że urzędnicy starostwa i gminy muszą dbać o jakość i czystość wiat na swoim terenie. W przeciwnym razie mogą się oni spotkać z niezadowoleniem użytkowników dróg ekspresowych i innych dróg publicznych.

 

Sprzątanie przystanków

Z przepisów obowiązującego prawa jasno wynika, że do obowiązków własnych gmin należy między innymi dbanie o czystość i porządek na terenach gminnych. Co oznacza, że oprócz jakości nawierzchni dróg, gmina musi także doglądać jakości wiat przystankowych i czystości wokół nich.

Oprócz bezpieczeństwa ruchu zarząd województwa, zarząd powiatu lub zarząd gminny musi dbać o utrzymanie przystanków w jak najlepszej kondycji i jak najwyższym poziomie czystości. Utrzymanie porządku to jedno z najważniejszych obowiązków, jakie ma rada gminy. Dlaczego? Ponieważ bezpośrednio od tego zależy zadowolenie mieszkańców i poparcie dla lokalnych władz. Zaniedbanie czystości i porządku na terenie miasta lub gminy może skutkować licznymi petycjami i skargami oraz postami na mediach społecznościowych, które będą miały na celu zwrócenie uwagi na istniejący problem.

 

Usuwanie zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych

Obowiązek dbania o czystość i porządek wiat obejmuje zarządcę drogi. Jednak jeśli obok właściwego, gminnego przystanku znajduje się inna konstrukcja, to wtedy obowiązek dbania o nią nie obejmuje zarządcy drogi. Wtedy spoczywa on na osobie lub firmie, która tę konstrukcję postawiła.

 

Podsumowanie – wiaty przystankowe

Wiaty są wykorzystywane przez wiele ludzi nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Skutecznie podnoszą one jakość i komfort podróżowania. Niezależnie od tego, czy używasz ich w czasie podróży do pracy, czy zwiedzania nowego miasta dobrze, aby były one czyste, schludne i posprzątane. W przeciwnym razie komfort i wygoda korzystania z nich spada.